Lions HaderslevForsidenBestyrelsenUdvalgAktiviteterAarø huseKontakt osInternt
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Links


>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave

Lions Club Haderslev arbejder også internationalt.

Vi indsamler penge til en række velgørende formål i hele verden. Som eksempler kan nævnes: 

Kampagnen Sight First II

Lions kamp mod blindhed. Læs mere på  http://www.lions.dk/side/1

Katastrofe & Hjælpefonden

Fonden blev oprettet og vedtaget med overvældende majoritet på Årsmødet d. 18. maj 1974. Fondens formål er med pengemidler, der stilles til rådighed af lionsklubberne, at yde hjælp ved katastrofer eller andre nødsituationer her i landet eller i udlandet. Ved en katastrofe forstås en hændelse, der truer et stort antal mennesker i deres eksistens og destruerer det ramte områdes samfundsfunktioner.

Når hjælp skal ydes til udlandet, skal det ske således, at den når sikkert og effektivt frem. Hjælpen skal ydes gennem et lionsdistrikt, en lionsklub, LCIF eller en etableret hjælpeorganisation

I alt er der over de 33 år fonden har eksisteret, bevilget 22.5 millioner kroner.

Eksempel på hjælp fra fonden er de 6.400.000 kroner som fonden bevilgede til genopbygning efter Tsunamien i Asien. Her blev det til nye skoler, private huse, fiskerbåde og den umiddelbare nødhjælp de første uger efter katastrofen.
Fonden har netop afsluttet et projekt sammen med Lions Filippinerne med bygning af huse til hjemløse familier efter den store stormkatastrofe 29. november 2006. På billederne vises lige efter katastrofen og den nye Lions Village.

 

 

IR - Internationale relationer

Lions er verdens største private humanitære hjælpeorganisation, og deltager gennem sit mangfoldige arbejde gennem IR-projekter indenfor følgende hovedområder:

1. Nationalt og internationalt hjælpeprojektarbejde
2. Udveksling og uddannelsestilbud
3. Venskabsklubber

Alle Lions klubber er forenet i Lions Clubs International, hvis slogan er "We Serve", og hvor en af formålsparagrafferne er at "fremme international forståelse mellem alle verdens folk".

 

 

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark